Yüksek Riskli HPV Tipleri
Genital Siğil Çeşitleri İyileşenler Kurtulanlar
Düşük Riskli HPV Tipleri
Blog

Serviks kanseri ve HPV İlişkisi

Serviks kanseri ve HPV İlişkisi

Serviks kanseri ve HPV İlişkisi 20, yüzyılın son çeyreğinde, bazı mikroorganizmaların kansere yol açtığı yönünde bazı güçlü bilimsel veriler ortaya çıkartılmıştır.
Mikroorganizma-Kanser ilişkisinde en sık gösterilmiş olanlar;
– HBV (Hepatit B Virus) ile karaciğer kanseri (hepatosellüler kanser)
– Henüz şüpheli de olsa Helicobacter Pylorides bakterisi ile mide kanseri
– HPV (Human Papilloma Virus) ile serviks (cervix, rahim ağzı) kanseri arasındaki ilişkilerdir.
Günümüzde HPV (Human Papilloma Virus) bir kanser türü ile en kuvvetle ilişkilendirilen virüstür. HPV ile rahim ağzı kanseri  (servikal kanser) arasında direkt bir ilişki bulunmaktadır.
Bazı yazarlar HPV kısaltması yerine kısmen Türkçe’leştirilmiş şekliyle İPV (İnsan Papilloma Virus) ‘yi kullanmaktadırlar.

Serviks kanseri ve HPV İlişkisi

Amerika Birleşik Devletleri’nde seksüel (doğurgan) çağdaki yaklaşık olarak her 4 kadının 3’ünde Human Papillom Virusü (HPV) bulunmaktadır.
Servikal kanserler HPV bulaşmış kadınların pek azında gelişmekle birlikte, serviks kanserli kadınların tamamına yakınında HPV enfeksiyonlarının kanser yapıcı (kanserojen) türleri bulunmaktadır.

Serviks kanserleri; rahim ağzı kanseri, servikal kanser, cervix kanseri ve cervix Ca gibi değişik terminolojilerle ifade edilmektedir. HPV de İPV olarak geçebilmektedir.
Servikal kanser bütün dünyada görülen kanserlerin % 5’dir(NCI verisi)

HPV Enfeksiyonunu çok ciddi ve yaygın bir rahatsızlıktır

Yine, kansere bağlı ölümlerin kadınlardaki en sık ikinci nedeni serviks kanseridir ve vakaların %78’i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Ülkemizde ise, 1995 Sağlık Bakanlığı verilerine göre, serviks kanseri tüm kadın kanserlerinin %3.8’ini oluşturmakta ve sekizinci sırada yer almaktadır.
Gelişmiş ülkelerde serviks karsinomu, 1970’li yıllara kadar genital maligniteler (habis kanserler) arasında ilk sırada iken günümüzde smear testi,  kolposkopi gibi etkili taramaların sonucu olarak ikinci sıraya inmiştir.
2010 verilerine göre Amerika Birleşik Devletlerinde yıllık 12.000 yeni serviks kanseri olgusu saptanmış ve bu olguların 4000’i serviks kanserine bağlı ölümle sonuçlanmıştır. (NCI verileri)

Yılda ortalama Yarım Milyon Kanser Vakası !

Yine dünyada her yıl ortalama 500 bin kişi cerviks kanserine yakalanmakta ve maalesef bu kişilerin yarısı kaybedilmektedir.
Cerviks kanserinin ortalama görülme yaşı 52 olup; kadın yaşamında 35-39 ve 60-64 yaşları arası en sık görülme aralığıdır.
Gelişmiş ülkelerde hastalığın insidansı (görülme sıklığı) ve mortalitesindeki (ölüm oranı) azalmanın en büyük nedeni bir sitolojik test olan Pap smear testi kabul edilmekte ve bu nedenle “serviks kanseri önlenebilir kanserler kategorisinde” kabul edilmektedir.
1988’de sitolojik tanılardaki değişkenliği ve iyi açıklanamayan problemleri ortadan kaldırmak için yeni bir terminoloji olan “Bethesda raporlama sistemi” tanımlanmıştır.

Bir DNA virusu olan HPV ile serviks kanseri arasındaki direkt ilişki kesindir. Yardımcı diğer faktörlerin etkileri ve mekanizmaları ise tam açık değildir.

HPV virüsü, Genital Siğilerin Tedavisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

HPV bir vürüstür Lezyonları, siğil benzeri normal siğiller değildir. HPV virüsünü Negatif etmek gerekir. Normal siğil olmadığı için Yakmayla, Dondurmayla, Lazerle, Asit içerikli damlalar ve krem ile geçmez. Cildinizi tahriş ettiğiniz için çoğalarak yayılır.

HPV Virüsü Bilgi Paylaşım Forum ve Yorumları

  1. HPV viründen kurtulanların yorumları
  2. Genital siğillerden iyileşenlerin yorumları
  3. Ascus çıkanların sonuçları ve yorumları
  4. HPV virüsü genital siğiller için yapılan yorumlar
  5. Makat siğilinden kurtulanların yorumları
  6. Dilde siğilleri olanların yorumları
  7. Ağız içinde siğilleri olanların yorumları

Benzer Yazılar …